Scores from the 1960’s

1969 Newton 26 McPherson 22 1969
1969 Newton 26 Winfield 0 5-4
1969 Newton 0 Ark City 14 Don Willson
1969 Newton 6 Campus 13 Points for: 179: 19.89 ppg
1969 Newton 44 El Dorado 12 Points against: 135: 115: 12.78 ppg
1969 Newton 19 Wellington 35
1969 Newton 8 Bishop Miege 27
1969 Newton 32 Derby 0
1969 Newton 18 Hutchinson 12
1968 Newton 40 McPherson 7 1968
1968 Newton 34 Winfield 20 4-5
1968 Newton 0 Ark City 21 Don Willson
1968 Newton 6 Campus 13 Points for: 142: 15.78
1968 Newton 26 El Dorado 10 Points against: 183: 20.33 ppg
1968 Newton 7 Wellington 33
1968 Newton 7 Wichita West 46
1968 Newton 19 Derby 13
1968 Newton 13 Hutchinson 20
1967 Newton 6 McPherson 0 1967 Harris: 7-20
1967 Newton 6 Winfield 0 4-5
1967 Newton 0 Ark City 7 Bob Harris
1967 Newton 0 Campus 20 Points for: 66: 7.33 ppg
1967 Newton 14 El Dorado 7 Points against: 108: 12 ppg
1967 Newton 6 Wellington 13
1967 Newton 7 Wichita West 34
1967 Newton 20 Derby 14
1967 Newton 7 Hutchinson 13
1966 Newton 32 McPherson 12 1966
1966 Newton 26 Winfield 20 3-6
1966 Newton 13 Ark City 14 Bob Harris
1966 Newton 20 Campus 6 Points for: 160: 17.78 ppg
1966 Newton 6 El Dorado 27 Points against: 217: 24.11 ppg
1966 Newton 32 Wellington 33
1966 Newton 6 Wichita West 41
1966 Newton 19 Derby 32
1966 Newton 6 Hutchinson 32
1965 Newton 12 McPherson 14 1965
1965 Newton 6 Winfield 25 0-9
1965 Newton 0 Ark City 32 Bob Harris
1965 Newton 13 Campus 19 Points for: 63: 7 ppg
1965 Newton 0 El Dorado 21 Points against: 269: 29.89 ppg
1965 Newton 26 Wellington 33
1965 Newton 0 Wichita West 62
1965 Newton 0 Derby 37
1965 Newton 6 Hutchinson 26
1964 Newton 30 McPherson 13 1964 Coffman: 26-36-1
1964 Newton 13 Winfield 0 4-5
1964 Newton 12 Ark City 19 Robert Coffman
1964 Newton 24 Campus 0 Points for: 129: 14.33 ppg
1964 Newton 0 El Dorado 12 Points against: 131: 14.56 ppg
1964 Newton 18 Wellington 6
1964 Newton 19 Wichita West 48
1964 Newton 7 Derby 14
1964 Newton 6 Hutchinson 19
1963 Newton 6 McPherson 0 Robert Coffman
1963 Newton 14 Winfield 7 3-6
1963 Newton 6 Ark City 18 Points for: 55: 6.11 ppg
1963 Newton 7 Campus 6 Points against: 150: 16.67 ppg
1963 Newton 0 El Dorado 18
1963 Newton 0 Wellington 7
1963 Newton 0 Wichita West 46
1963 Newton 15 Derby 21
1963 Newton 7 Hutchinson 27
1962 Newton 20 Emporia 13 1962
1962 Newton 6 Ark City 34 2-7
1962 Newton 6 Winfield 0 Robert Coffman
1962 Newton 0 Hutchinson 41 Points for: 77: 8.56 ppg
1962 Newton 20 Heights 0 Points against: 225: 25 ppg
1962 Newton 6 El Dorado 32
1962 Newton 12 Wellington 26
1962 Newton 7 Wichita West 33
1962 Newton 0 Derby 46
1961 Newton 7 Emporia 6 1961
1961 Newton 6 Winfield 12 5-4
1961 Newton 13 Ark City 33 Robert Coffman
1961 Newton 19 Heights 6 Points for: 144: 16 ppg
1961 Newton 12 El Dorado 18 Points against: 121: 13.44 ppg
1961 Newton 13 Wellington 14
1961 Newton 39 Wichita West 7
1961 Newton 14 Derby 12
1961 Newton 21 Hutchinson 13
1960 Newton 40 Emporia 0 1960
1960 Newton 13 Winfield 6 4-5
1960 Newton 20 Ark City 19 Robert Coffman
1960 Newton 28 Altamont 7 Points for: 154: 17.11 ppg
1960 Newton 13 El Dorado 25 Points against: 152: 16.89 ppg
1960 Newton 6 Wellington 14
1960 Newton 7 Wichita West 13
1960 Newton 13 Derby 33
1960 Newton 14 Hutchinson 35