Scores from the 1980’s

1989 Newton 21 Derby 14 1989
1989 Newton 35 Winfield 0 6-3
1989 Newton 23 El Dorado 3 Ted Jantz
1989 Newton 7 Ark City 0 Points for: 175: 19.44 ppg
1989 Newton 30 Campus 16 Points against: 92: 10.22 ppg
1989 Newton 17 Hutchinson 24
1989 Newton 35 Buhler 14
1989 Newton 7 Valley Center 21
1988 Newton 20 Hutchinson 24 1988
1988 Newton 21 Winfield 20 1-8
1988 Newton 7 Ark City 10 Ted Jantz
1988 Newton 6 Derby 10 Points for: 114: 12.67 ppg
1988 Newton 14 McPherson 35 Points against: 248: 27.55 ppg
1988 Newton 24 Campus 42
1988 Newton 0 Kapaun 38
1988 Newton 6 Buhler 42
1988 Newton 16 Valley Center 27
1987 Newton 6 Hutchinson 20 1987
1987 Newton 0 Winfield 12 3-6
1987 Newton 0 Ark City 35 Ted Jantz
1987 Newton 19 Derby 49 Points for: 112: 12.44 ppg
1987 Newton 28 McPherson 13 Points against: 208: 23.11 ppg
1987 Newton 22 Campus 33
1987 Newton 3 Kapaun 39
1987 Newton 27 Buhler 7
1987 Newton 7 Valley Center 0
1986 Newton 52 Campus 13 1986
1986 Newton 6 Winfield 3 5-4
1986 Newton 6 Ark City 9 Ted Jantz
1986 Newton 6 Derby 21 Points for: 127: 14.11 ppg
1986 Newton 12 Hutchinson 0 Points against: 96: 10.67 ppg
1986 Newton 7 Wellington 0
1986 Newton 30 El Dorado 0
1986 Newton 0 Valley Center 17
1986 Newton 8 McPherson 33
1985 Newton 19 Campus 0 1985
1985 Newton 14 Winfield 0 6-3
1985 Newton 15 Ark City 35 Ted Jantz
1985 Newton 6 Derby 14 Points for: 195: 19.5 ppg
1985 Newton 28 Hutchinson 0 Points against: 108: 9 ppg
1985 Newton 24 Wellington 0
1985 Newton 46 El Dorado 14
1985 Newton 8 Valley Center 24
1985 Newton 35 McPherson 21
1984 Newton 28 Ark City 0 1984 Gould: 35-28
1984 Newton 45 Winfield 8 8-1
1984 Newton 17 Hutchinson 0 Ron Gould
1984 Newton 24 Derby 7 Points for: 239: 26.55 ppg
1984 Newton 35 McPherson 14 Points against: 61: 6.78 ppg
1984 Newton 13 Heights 0
1984 Newton 6 Kapaun 24
1984 Newton 49 El Dorado 8
1984 Newton 22 Campus 0
1983 Newton 21 Ark City 6 1983
1983 Newton 40 Winfield 0 5-4
1983 Newton 19 Hutchinson 31 Ron Gould
1983 Newton 15 Derby 33 Points for: 203: 22.56 ppg
1983 Newton 29 McPherson 12 Points against: 120: 13.33 ppg
1983 Newton 24 Heights 12
1983 Newton 7 Kapaun 10
1983 Newton 34 El Dorado 0
1983 Newton 14 Campus 17
1982 Newton 19 McPherson 13 1982
1982 Newton 18 Winfield 19 5-4
1982 Newton 10 Ark City 7 Ron Gould
1982 Newton 0 Derby 27 Points for: 121: 13.44 ppg
1982 Newton 19 Hutchinson 0 Points against: 129: 14.33 ppg
1982 Newton 3 Campus 7
1982 Newton 0 Kapaun 42
1982 Newton 24 El Dorado 14
1982 Newton 28 Augusta 0
1981 Newton 21 McPherson 0 1981
1981 Newton 14 Winfield 6 7-2
1981 Newton 35 Ark City 0 Ron Gould
1981 Newton 10 Derby 14 Points for: 220: 24.44 ppg
1981 Newton 35 Hutchinson 0 Points against: 31: 3.44 ppg
1981 Newton 21 Campus 0
1981 Newton 0 Kapaun 8
1981 Newton 36 El Dorado 0
1981 Newton 48 Augusta 3
1980 Newton 14 Winfield 32 1980
1980 Newton 14 El Dorado 6 5-4
1980 Newton 12 Augusta 6 Ron Gould
1980 Newton 14 Derby 13 Points for: 106: 11.78 ppg
1980 Newton 25 Campus 0 Points against: 166: 18.44 ppg
1980 Newton 21 Wellington 19
1980 Newton 6 Ark City 43
1980 Newton 0 Hutchinson 17
1980 Newton 0 McPherson 30